​EDA ÜNLÜ YÜCESOY

edaunluyucesoy.png
 Ortak Dersi: UNI 100 "Exploring İstanbul" *ENGLISH SECTION
 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Sosyoloji Bölümü

 

edayucesoy@sehir.edu.tr​


Eda Ünlü Yücesoy Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi ve Şehir Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını aynı bölümde, doktora çalışmasını Hollanda Utrecht Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda sürdürürken İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nce desteklenen "Istanbul 1910-2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü" sergisinin Toplumsal ve
 Ekonomik Coğrafya bölümünde ortak küratör olarak yer aldı.  Kent tarihi, planlama, kamusal mekan, mekansal ilişkiler, sosyal ve iktisadi coğrafya ve mekansal dönüşüm alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.