Ortak Dersler Hakkında

 

İstanbul Şehir Üniversitesi Ortak Dersler Programı 

 

 

Ortak Dersler Programı, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu misyon ve vizyonunun bir gereği olarak, hangi disiplinin eğitimini almış olursa olsun, mezuniyet sonrası hayatlarında öğrencilerimizin dünyayı kendi bütünlüğü ve hareketliliği içerisinde anlayabilmelerini; olaylara zaman-mekan bağlamında geniş bir perspektiften bakabilmelerini; doğru, sistematik ve tutarlı düşünebilmelerini ve düşüncelerini anlamlı bir çerçevede ifade edebilmelerini sağlayacak temel becerileri kazandırmak amacına matuf, günümüzün özgün şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış bir bağımsız müfredattır.

Bu yaklaşımıyla Ortak Dersler Programı, öğrencilerin muhtelif alanlara dair bilgi dağarcığını genişletmekten öte, onlara hayatları boyunca kullanacakları eleştirel ve yaratıcı zihinsel alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır.

İnsan olmak ne anlama gelir ve farklı zamanlarda ve kültürlerde insan nasıl anlaşılmıştır? İnsan ile toplum arasındaki kuruculuk ilişkisi nasıldır? Siyasi ve iktisadi alanların mahiyeti ve insani varoluşun diğer alanları ile irtibatı nedir? Sistematik ve tutarlı düşünme becerisi nasıl kazanılır? Metin nasıl okunur; metne eleştirel bakış nasıl kazanılır? Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri nasıl farklılaşır? Kozmolojik algılar ile sosyal ve felsefi düşünce arasında belirlenimci bir ilişki var mıdır? İnsani tecrübenin estetik yansımaları nelerdir, nasıl anlaşılabilir? devamı...​

 

​ ​​​​

​​
​​