​Ortak Dersler Program Duyuruları

ORTAK DERSLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURULAR
 
  • UNI 209 "UNDERSTANDING CULTURAL ENCOUNTERS" VE UNI 211 "UNDERSTANDING ART AND ARCHITECTURE"
  • UNI 209 ve UNI 211 kodlu dersler 2015-2016 Güz Dönemi'nde yeni açılan Core Courses Cluster III ders grubuna ait seçmeli derslerdir. 

  • UNI 207 "UNDERSTANDING RELIGION"

2014-15 Bahar Dönemi'nde yeni açılan UNI 207 "Understanding Religion" dersi Core Courses Cluster III ders grubuna ait seçmeli derstir. 

  • UNI 100 DERSİMİZ İSTANBUL 
UNI 100 "Dersimiz İstanbul" dersi 2014-15 Akademik yılı itibariyle 3 kredili olmuştur.
UNI 100-A " Dersimiz İstanbul" dersi ile UNI 100-B " Exploring Istanbul" dersi aynı derslerdir. 
UNI 100-A "Dersimiz İstanbul" dersi türkçe ve UNI 100-B  "Exploring Istanbul" dersi ingilizce işlenmektedir. UNI 100 "Exploring Istanbul" dersine yabancı uyruklu öğrencilerimizin kayıtları kabul edilmektedir.  
 
  • UNI 221 "World Civilization and Global Encounters:Until 1300" dersi, UNI 222 "World Civilization and Global Encounters:Since 1300" dersin önkoşulu değildir fakat öğrenci başarısı açısından, UNI 221 kodlu dersi almadan UNI 222 kodlu dersin alınması tavsiye edilmemektedir.

  • UNI 123 "Textual Anlaysis and Effective Communication" dersi UNI 124 "Textual analysis and Academic Writing" dersinin önkoşuludur.
 
                                                      ​  15 Eylül 2014

İstanbul Şehir Üniversitesi Senato'sunun aldığı son bir karar üzerine Ortak Dersler Programı'ndaki ders grubu Core Courses Cluster II ve Core Courses Cluster III uygulaması 2010-11 , 2011-122012-13 , 2013-14 ve 2014-15 öğretim yıllarında sisteme giriş yapmış öğrencileri de kapsayacak şekilde Üniversite'nin öğretime başladığı andan itibaren geçerli olacak; bütün öğrenciler ilgili ders grubundan en az bir dersi olmak üzere toplam 3 dersi başarı ile tamamlamaları suretiyle Cluster ders grupları yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklar; eski uygulama esnasında aynı ders grubundan iki dersi başarı ile tamamlamış olan öğrencilerin ise fazladan aldıkları ders diğer Cluster ders grubundaki zorunlu ders yerine sayılabilinecektir.  

 CORE COURSES CLUSTER II

- UNI 101 Mathematical Reasoning 
- UNI 102 Critical Thinking
- UNI 137 Mathematics for Practice
- MATH 103 Calculus I
- MATH 104 Calculus II

- PHIL 101 Logic I (Classic)

- PHIL 102 Logic II (Modern)

​CORE COURSES CLUSTER III 

- ​UNI 203 Undersatnding Science and Technology
- UNI 204 Understanding Nature and Knowledge

- UNI 205 Understanding Science and Environment

-UNI 207 Understanding Religion

-UNI 209 Understanding Cultural Encounters

-UNI 211 Understanding Art and Architecture

  
Ortak Dersler Programı hakkındaki sorularınız için Ortak Dersler Koordinatörlüğü’ne (corecurriculum@sehir.edu.tr) başvurmanızı rica ediyoruz.
 

​​Ortak Dersler Koordinatörlüğü
​​​​