​UNIM 111/112 Türkçe I-II


UNIM 111 Türkçe I (2 kredi)   
                                    

Bu derste, yazılı ve sözlü anlatımın temel kavramları tartışmaya açılacaktır. Öncelikle yazılı bir metinde doğru dil kullanımı; imla ve noktalama kurallarına riayet etme ve anlatım bozukluklarından kaçınma bağlamında ele alınacak, ardından da eleştirel okuma, yazma ve etkili sunum yapabilmenin temel ilkeleri tanıtılacaktır. Sınıf içi tartışmaya dayalı bu derste temel noktalar sunulduktan sonra öğrencilerin öğrendiklerini uygulamalarına olanak verecek bir proje hazırlamaları beklenmektedir. Öğrenciler seçtikleri konu üzerine bir araştırma yapacak, araştırmalarını sunum kurallarına uyarak sınıf ortamında paylaşacak ve yazılı anlatım kurallarını dikkate alan bir metin haline getirecektir

UNIM 112 Türkçe II (2 kredi)
Bu derste, temel edebi türler tartışmaya açılacaktır. Yazılı metinleri edebiyat metinleri haline getiren özellikler, türsel sınıflandırmalar bağlamında incelenecek; edebi türlerle tarih, yazar, toplum ve alımlanma arasındaki ilişkilerden yola çıkarak edebiyat metinlerinin yorumlanmasında göz önünde bulundurulması gereken unsurlar değerlendirilecektir. Bu doğrultuda dönem boyunca, farklı kültürel anlayışlarla farklı zamanlarda, birbirinden farklı türlerde yazılmış metinler ele alınacak, incelenecektir. Sınıf içi tartışmalar dersin temelini oluşturduğundan, öğrencilerin verilen metinleri zamanında okuması ve sınıfa kafalarında belli sorularla gelerek etkin biçimde tartışmaya katılması gerekmektedir.