​UNI 213/UNIT 213 Ahlakı Anlamak


UNI 213/UNIT 213 Ahlakı Anlamak 3 (3+0+0)  (5 AKTS)
Bu ders, felsefenin alt kolu olarak ahlak konusuna giriş niteliğindedir. Bu ders, erdem kuramı (Platon ve Aristo), Faydacılık (Bentham ve Mill) ve deontolojik kuramlar (Kant) gibi genel etik kuramlarını kapsar. Bu derste, bütün insanlar ve toplumlar için geçerli ve nesnel ahlaki ilkelerin var olup olmadığı, bu ilkelerin geçerliliğinin kültüre mi yoksa rölativistlerin iddia ettiği gibi bireysel seçimlere mi bağlı olduğu gibi sorular incelenir. Dersin diğer konuları arasında psikolojik ve ahlaki bencillik, değerlerin doğası ve neden ahlaklı olmak gerektiği, nasıl iyi bir hayat yaşayıp mutluluğa ulaşılacağı soruları bulunmaktadır. Dersin amacı herkesin hayatları boyunca sürekli karar almak ve seçim yapmak zorunda kaldığı bir takım ahlaki ve etik sorunlar üzerine düşünmesine yardımcı olmaktır.
Core Courses Cluster III-Seçmeli Ders
Önkoşul: Yok 
Öğretim Üyesi: Manuel Knoll
UNI 213 2016-2017 Fall Semester Syllabus