​UNI 211 Sanat ve Mimarlığı Anlamak

UNI 211 Sanat ve Mimarlığı Anlamak 3 (3+0+0) (5 AKTS)

Sanat ve mimarlığa genel bir giriş niteliğindeki bu dersin amacı görsel temsile ve mimari anlatıma vurgu yaparak sanat ve mimarlık kültürünü anlatmaktır. Dersimizde sanat eserlerinin yorumlanması için gerekli temel analiz ve metodoloji araçları tanıtılacak, tarihsel ve coğrafi boyutlarıyla insanlığın görsel kültürünün yanı sıra “sanat “ ve “ mimarlık”’ın niteliği ve kapsamı hakkındaki temel sorular ele alınacaktır. Sanatın zevk, anlam ve estetik deneyim boyutları incelenecektir. Sanatsal üretim, hamilik, maddi kültür yoluyla kimlik, etkileşim ve farklılıklar gibi sorunsallar da ele alınacaktır. Her dersin konusu power point ve benzeri görsel-işitsel malzemeler yardımıyla işlenecektir. Dersimiz görsel anlama ve yorumlama üzerine dayalı bir derstir.

Core Courses Cluster III-Seçmeli Ders
Önkoşul: Yok   
UNI 211 2016-2017 Fall Semester Syllabus