​UNI 209 Kültürel Karşılaşmaları Anlamak

UNI 209 Kültürel Karşılaşmaları Anlamak 3 (3+0+0) (5 AKTS)

Bu ders, 11. ilâ 17. yüzyıllar arasında yakın Doğu İslam ülkeleri ve civarında ortaya çıkan kültürel ve cihanşümul münasebetleri İbn Fadlan, Nasır Hüsrev, İbn Battuta ve Evliya Çelebi gibi kayda değer seyyahların gözleri ile veriyor. Amaç, İslam dünyasının klasik çağlarındaki kültürel ve cihanşümul münasebetleri anlaşılabilir bir çerçeve içinde sunmaktır. Modern bir araştırmacı, Müslümanlar, Hindular, politikacılar, tüccarlar, sofiler, savaşçılar ve profesyonel eğlence ustaları arasındaki etkileşimlerin tabiatını anlamak için, farklı kaynaklardan gelen tarihi rivayetleri gözden geçirmelidir. Aşikârdır ki, tarihi ve kültürel bir hadise, sadece kronolojik bir çerçeve içinde ana gerçekler verilerek anlaşılamaz. Hadisenin portresini, günlük hayat pratikleri, efsaneler ve renkli hikâyeler içeren seyahat anekdotları yardımıyla çizmek, talebeyi o dönemin “bağlantılı tarihi” konusunda meraklı ve şevkli hale getirecektir.

Core Courses Cluster III-Seçmeli Ders
Önkoşul: Yok