UNI 207 Dini Anlamak

UNI 207 Dini Anlamak 3 (3+0+0) (5 AKTS)
Ders iki bölümde işlenir. Birinci bölüm dünya dinlerinin tarihi, ikinci bölüm ise dini devlet ve toplum kapsamında anlamayı içerir. Tarih yazımı, metodolojiler ve dünya dinleri tarihi üzerine tematik konulara genel bir girişin ardından, bu alandaki, “din”, “maneviyat”, “kutsal” düşüncesi, “ilkel dinler”, “dünya dinleri” vs. gibi temel kavramları tartışacağız. Dersin bu bölümü, Hinduizm, Budizm, Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi büyük dünya dinleri ve ilk dini geleneklerin tarihsel gelişimini özel olarak ele alacaktır. İnanç sistemleri, dünya görüşü, idealler, etik ve her bir geleneğin ritüelleri öğrencilere tanıtılacak. Bu derste dinlerin belli özelliklerini karşılaştıracağız ancak teolojik karşılaştırmalara (bu karşılaştırmalı dinler üzerine bir ders değil) odaklanmak yerine, dünya dinlerinin kökenleri, ortaya çıkış süreçleri, tarihi gelişimleri ve yayılmalarına odaklanacağız. Kökten dincilik, köktencilik, modernliğe yanıt, kadının maneviyatı” ve “geleceğin dini” dahil olmak üzere birçok çağdaş mesele tartışılacak. Dersin ikinci bölümünde, tarihsel, siyasi ve sosyolojik bakış açılarıyla din - devlet arasında ve din -toplum arasındaki etkileşime odaklanacağız.
Core Courses Cluster III-Seçmeli Ders
Önkoşul: Yok   
Öğretim Üyesi: Kasım Kopuz, M.Akif Kayapınar, Nurullah Ardıç