​UNI 204 Doğa ve Bilgiyi Anlamak

UNI 204 Doğa ve Bilgiyi Anlamak 3 (3+0+0) (5 AKTS)
Bu ders iki ana konu etrafında şekillenmektedir: doğa düşüncesi ve bilgi kavramı. Bu esasa bağlı kalarak Doğa ve Bilgiyi Anlamak dersinde farklı dünya-görüşlerinin kadim zamanlardan 20. yüzyıla ya da doğa felsefesinin ilk örneklerinden modern bilimin ortaya çıkışına kadarki evrimi, yöntemleri ve felsefi/metafizik arkaplanı incelenmektedir. Ayrıca bilimsel bilginin geçici/yerel ve kalıcı/evrensel yönleri karşılaştırmalı olarak ele alınacak; toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlarla ilişkisinin yanı sıra gerçeklik ve doğa ile irtibatı da tartışılacaktır.   
Core Courses Cluster III-Seçmeli Ders
Önkoşul: Yok