​UNI 201-202 Modern Türkiye'nin Oluşumu

UNI 201 Modern Türkiye’nin Oluşumu I 3(3+0+0) (5 AKTS)
Bu ders, on dokuzuncu yüzyılın başından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar modern Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel kökenlerini ve süreçlerini anlamaya çalışacaktır. Dünyadaki  gelişmeler bağlamında Osmanlı modernleşmesinin bütün boyutları ele alınacak, Tanzimat ve Meşrutiyet tecrübeleri üzerinden Cumhuriyet tecrübesine uzanan yol değerlendirilecektir. Modern Türkiye'yi şekillendiren dinamiklerin ve faktörlerin tartışıldığı bu derste Osmanlı Türkiyesi ile Cumhuriyet Türkiyesi arasındaki süreklilikler ve kopuşlar ortaya konulacaktır.
Zorunlu Ders
Önkoşul: Yok
Öğretim Üyesi: Abdülhamit Kırmızı (Türkçe), Kasım Kopuz (İngilizce)
 
UNI 202 Modern Türkiye’nin Oluşumu II 3(3+0+0) (5 AKTS)
Bu ders, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bugünlere modern Türkiye'nin yakın tarihini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla anlamaya yönelik bir derstir. Dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye'nin son elli-altmış yıllık tarihinin temel dinamikleri ve süreçleri değerlendirilecektir. Tek partili siyasi hayattan çok partili demokratik siyasi hayata, Soğuk Savaş’tan yeni küresel dünyaya Türkiye'de yaşanan değişimler ve bu değişimlerin sonuçları iç politikadan dış politikaya, sosyo-ekonomik yapılardan ideolojik akımlara kadar hemen her boyutuyla tartışılacaktır.
Zorunlu Ders
Önkoşul: Yok
Öğretim Üyesi: Alim Arlı (Türkçe), Hüseyin Alptekin (İngilizce)
UNI 202-A 2015-2016 Spring Semester Syllabus (Turkish Section)