​UNI 137/UNIT 137 Uygulamalı Matematik


UNI 137/UNIT 137 Uygulamalı Matematik 3 (3+0+0) (5 AKTS)

Bu derste öğrencilerin matematikle ilgili temel düşünceleri, araç ve tekniklere dair beceri ve kavrayışlarını geliştirmek için matematiğin temel kavramları ve araçları incelenir. Öğrenciler, bu derste matematiksel düşünmeyi, günlük yaşamları ile matematiksel araçları ve kavramları ilişkilendirmeyi ve böylece hayatlarında daha iyi karar almak için matematiği etkili kullanmayı öğrenir. Doğa, mühendislik, ekonomi, müzik ve sanattan örnekler ile temel modelleme becerileri geliştirir. Etkin bir şekilde kullanılan öğrenci-akademisyen görüşmeleri, öğrencilerin sorunları çözme konusunda pratik kazanmalarını hedeflemektedir. Temel cebir incelenerek, öğrencilerin semboller ve ifadelerle rahatça çalışmaları sağlanır. Basit grup çalışmaları, öğrencileri kendilerine verilen bir konuda araştırma yapmaya, araştırma bulgularını özetleyerek kompakt ve çekici bir şekilde bir dinleyiciye sunmaya teşvik eder. Bu derse düzenli katılım ve haftalık olarak hazırlık zorunludur. Ödevler notlandırılmamaktadır, ancak uygun öğrenme ve öğrenilenlerin hafızada yer etmesi için ödevlerin yapılması önemlidir.