Uluslararası Öğrenciler için Türkçe I-II-III-IV-V-VI

UNI 115 Uluslararası Öğrenciler için Türkçe I 3(3+0+0) (5 AKTS)
Uluslararası Öğrenciler için Türkçe dersi, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Ortak Dersler kapsamında sunulan iki dönemlik bir derstir. Yabancı dil olarak Türkçe’nin tanıtılması ve öğretilmesini amaçlar.
Uluslararası öğrenciler için Türkçe dersi, dil seviyeleri farklı öğrenciler için Türkçe temel iletişim becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalardan, Türkçe proje yürütme, sunum yapma ve makale yazmaya kadar farklı nitelik ve düzeyde uygulamaları kapsamaktadır. Şiir, hikaye, karikatür, şarkı, gazete yazısı ve film gibi otantik malzemelerin de yardımı ile öğrencilere Türk kültür ve edebiyatıyla tanışıklık kazandırmayı ve onları belli seviyelerde Türkçe yeterliğe eriştirmeyi hedefler.
Zorunlu Ders
Önkoşul: Yok
 
UNI 116 Uluslararası Öğrenciler için Türkçe II 3(3+0+0) (5 AKTS)
Başlangıç seviyesinin ikinci adımı olan bu derste, ilkinin devamı niteliğinde olması dolayısı ile aynı yöntemlerle günlük konuşma, okuma, yazma ve bunlara temel oluşturacak dilbilgisi konuları işlenir. İlk yılın sonunda öğrencilerin ACTFL (the American Council on the Teaching of Foreign Languages) ve AATT (the American Association of Teachers of Turkic Languages) tarafından tanımlanan temel Türkçe düzeyinde iletişim kurabilmeleri hedeflenmektedir.
Zorunlu Ders
Önkoşul: UNI 115 "Uluslararası Öğrenciler için Türkçe I"
UNI 116 2016-2017 Fall Semester Syllabus
 
 
UNI 215 Uluslararası Öğrenciler için Türkçe III 3(3+0+0) (5 AKTS)
Zorunlu Ders
Önkoşul: UNI 116 "Uluslararası Öğrenciler için Türkçe II"
 

UNI 216 Uluslararası Öğrenciler için Türkçe IV 3(3+0+0) (5 AKTS)
Zorunlu Ders
Önkoşul: UNI 215 "Uluslararası Öğrenciler için Türkçe III"

 
UNI 315 Uluslararası Öğrenciler için Türkçe V 3(3+0+0) (5 AKTS)
Zorunlu Ders
Önkoşul: UNI 216 "Uluslararası Öğrenciler için Türkçe IV"
 
 
UNI 316 Uluslararası Öğrenciler için Türkçe VI 3(3+0+0) (5 AKTS)
Zorunlu Ders
Önkoşul: UNI 315 "Uluslararası Öğrenciler için Türkçe V"