​UNI 101 Matematiksel Düşünme

 

UNI 101 Matematiksel Düşünme 3 (3+0+0) (5 AKTS)
Bu ders, hangi arkaplandan gelirse gelsin ve eğitim altyapısı ne olursa olsun bütün öğrencileri temel matematiksel kavramlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ele alınacak başlıca konular arasında, matematiğin tabiatı ve kullanımı; farklı toplumlarda matematiğin yeri ve anlamı; sonsuzluk, sayılar ve sayma gibi temel kavramlar; küme kuramı ve sembolik mantık; çıkarımın ve matematiksel ispatın mantığı; ihtimal hesapları ve istatistik; matematiksel modelleme ve sayısal verilerin görsel ifadesi/sunumu bulunmaktadır. 
Core Courses Cluster II-Seçmeli Ders
Önkoşul: Yok