UNI 100 Dersimiz İstanbul

UNI 100 Dersimiz İstanbul 3 (2+2+0) (5 AKTS)
Bu ders, genelde şehir ve özelde İstanbul kültürü ile ilgili konulara yer vermektedir.  Dünya şehirleri, kişiler, mekânlar, zenaatler, sanatlar, gündelik yaşam ve şehir tarihi başlıca konulardır. Ayrıca, saha dersleri ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin işlevleri, yapıları, yaşam tarzları ve geçmişleri gibi birçok farklılığı aynı anda bir arada barındıran özelliğine dikkat çekilmekte, öğrencilerin görsel okur-yazarlık ve fotoğraflama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Zorunlu ders
Önkoşul:Yok
Dersin Koordinatörü: Yunus Uğur
Öğretim Üyeleri:  Alim Arlı, Salih Pulcu, Fatih Altuğ, Yunus Uğur
                
UNI 100-A 2015-2016 Spring Semester Syllabus (Turkish section)
UNI 100-B 2015-2016 Spring Semester Syllabus (English section for International Students)
UNI 100-C 2015-2016 Spring Semester Syllabus