​PHIL 102 Mantık II (Modern)


PHIL 102 Mantık II (Modern) (3 (3+0+0) (5 AKTS)

Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Phil 101 dersinin kaldığı yerden başlar. Çıkarım kuralları, teoremler, doğruluk fonksiyonlu açılımlar ve argümanların geçerliliğinin değerlendirmesi dahil olmak üzere birinci derece yüklem mantığı ayrıntılarıyla işlenir. Son bölüm ise özdeşlik konusunu kapsar.