​PHIL 101 Mantık I (Klasik)


PHIL 101 Mantık I (Klasik) 3 (3+0+0) (5 AKTS)

Bu ders, önermeler mantığı ve birinci derece yüklem mantığına giriş konularını kapsamaktadır. Öğrenciler, bu derste, gündelik dildeki argümanları, sembolik formüllere dönüştürmeyi, argümanların geçerliliğini değerlendirmek için çıkarım kurallarını ve doğruluk tablosunu kullanmayı ve önermeler mantığı içinde teorem kanıtlamayı öğrenirler. Ders, birinci derece yüklem mantığının sembolik formülleri tanıtılarak tamamlanır.