​MATH 104 Matematik (Calculus) II - Integral


MATH 104 Matematik (Calculus) II – Integral (3+2) 4 – (6 AKTS)

Bu derste belirli ve belirsiz integral (tümlev); tümlev hesaplama teknikleri; matematik ve mühendislikteki uygulamalar; sonsuz seri ele alınır. (Önkoşul: MATH 201 ya da okutman onayı).