​MATH 103 Matematik (Calculus) I - Differential


MATH 103 Matematik (Calculus) I - Differential  (3+2) 4 – (6 AKTS)

Bu derste, analitik geometri dahil olmak üzere diferansiyel hesap; fonksiyonlar, limitler ve süreklilik; türevler, türevleme teknikleri ve uygulamaları; logaritmik ve trigonometrik fonksiyonlar ele alınır.