​ENG 101-102-201-202 English I-II-III-IV


ENG 101 English I 3 (3+0+0) (5 AKTS)
Bu ders öğrencilerin temel İngilizce becerilerini geliştirmelerine yönelik bir derstir. Bu dersi alan öğrencilerin temel İngilizce seviyesinde kendilerini ifade etmeleri, temel seviyede dilbilgisi kurallarını bilmeleri, temel okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmeleri  hedeflenir. Ders kitabı yanı sıra derste kullanılacak görsel, dinleme materyalleri ile temel İngilizce seviye pratikleri yapılacaktır.
ENG/ENGM 101 2016-2017 Fall Semester Syllabus


ENG 102 English II 3 (3+0+0) (5 AKTS)
ENG 101 dersinin devamı olarak sunulan bu derste okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla derste takip edilen ders kitabına ek olarak çeşitli gazete ve dergilerden haber ve yazılar okunmaktadır. Öğrenciler ders konuları çerçevesinde kısa yazım ödevleri; çeşitli güncel ve sosyal konular hakkında paragraflar yazılıp sunumlar yapacaklardır. Ders kitabı yanı sıra derste kullanılacak görsel, dinleme materyalleri ile  temel İngilizce seviye pratikleri yapılacaktır. Öğrencilerin ENG 102 dersi sonunda A2 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir.
ENG/ENGM 102 2016-2017 Fall Semester Syllabus


ENG 201 English III 3 (3+0+0) (5 AKTS)
Temel İngilizce seviyesi üzerinde dil becerilerine sahip olan öğrencilerin alabileceği bu ders İngilizce becerilerini bir üst seviyeye taşırken kompozisyon yazma, ders içi tartışmalara katılma, mini projeler hazırlama, grup çalışmaları  ve sunum yapma teknikleri izlenerek dile bir iletişim aracı olarak hakim olmaya başlamaları hedeflenir. Okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin geliştirilerek ders konuları hakkında bir argüman oluşturarak kısa bir makale yazmaları beklenir. Ders kitabı yanı sıra derste kullanılacak görsel, dinleme materyalleri ve okuma kitapları kullanılarak ders içi tartışmalar ve pratikler yapılacaktır.
ENG/ENGM 201 2016-2017 Fall Semester Syllabus


ENG 202 English IV 3 (3+0+0) (5 AKTS)
ENG 201 dersinin devamı olarak sunulan bu dersin sonunda öğrencilerin İngilizce seviyesinin B2 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir. Bütün dil becerilerini (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) geliştirmeyi hedefleyen bu ders öğrencilerin B2 seviyesindeki dil bilgisi kurallarını bilmelerini, çeşitli güncel, sosyal konular hakkında bir makale yazabilme, bireysel bir sunum yapabilme, tartışma tekniklerini kullanarak sınıf içi tartışmalara katılmaları hedeflenir. Ders kitabı yanı sıra derste kullanılacak görsel, dinleme materyalleri ve okuma kitapları kullanılarak ders içi tartışmalar ve pratikler yapılacaktır.
ENG/ENGM 202 2016-2017 Fall Semester Syllabus